dzisiaj jest: 26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
Urząd Gminy Raczki
tel. +48 (87) 56-85-925
ug@raczki.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Urząd Gminy


URZĄD GMINY RACZKI

PLAC KOŚCIUSZKI 14
16-420 RACZKI
tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410

e-mail:

ug@raczki.pl

  
 
  

rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Raczki
nr 81 9367 0007 0030 0000 0198 0001

Rachunek pomocniczy:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

WÓJT GMINY - ANDRZEJ SZYMULEWSKI
- tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
- e-mail: wojt@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO - ANDRZEJ CZUPER
- tel. (87) 56-86-421,  56-85-925 w. 21
- e-mail: sekretarz@raczki.pl

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO -    AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA
- tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
- e-mail: skarbnik@raczki.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. REALIZACJI PLANÓW INWESTYCYJNYCH I MIENIA KOMUNALNEGO - PIOTR GAJDA
- tel. (87) 56-86-423, 56-85-925 w. 23
- e-mail: piotr.gajda@raczki.pl

REFERAT FINANSOWY

1.  Stanowiska ds. księgowości budżetowej       
- Agnieszka Kwiatkowska

tel. 8756-86-422, 8756-85-925  w.22

2. Stanowiska ds. księgowości podatkowej
- Aneta Mucharska

tel. (87) 56-86-412, 56-85-925 w. 14

3. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
- Marianna Zackiewicz 

tel. (87) 56-86-414,  56-85-925 w.14

4. Stanowisko ds. płac i rozliczeń
- Danuta Naruszewicz 

tel. (87) 56-86-424,  56-85-925 w.24


URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- Andrzej Szymulewski

tel. (87) 56-86-420,  56-85-925 w. 20

2. Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych - Teresa Kasprzyk

tel. (87) 56-86-415,  56-85-925 w. 15


REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Kierownik Referatu - Romuald Dzienis

tel. (87) 56-86-413, 56-85-925 w. 13

2. Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy
- Henryk Markowski

tel. (87) 56-86-413, 56-85-925 w. 13

3. Stanowisko ds. geologii i środowiska
- Bogusław Konieczny

tel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska
- Jan Bubrowski

tel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18


REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
- Elżbieta Sieńkowska
tel. (87) 56-86-412,  56-85-925 w.12
2. Stanowisko ds. obsługi organów gminy
- Danuta Karaś
tel. (87) 56-85-925,  56-86-419
3. Stanowisko ds. drogownictwa
- Antoni Karaś

tel. (87) 56-86-418,  56-85-925 w. 18

4. Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych
- Mariusz Zalewski

tel. (87) 56-86-426,  56-85-925 w. 26

5. Stanowisko pracy ds. meldunkowych i ewidencji ludności - Jadwiga Szymulewska

tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 28


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
- Mariusz Zalewski - tel. (87) 56-86-426,  56-85-925 w. 26GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Andrzej Szymulewski - tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20

Pracownik Urzędu ds. współdziałania z ZZK Gminy Raczki - Mariusz Zalewski

tel. 539 959 074, 87 568 64 26, 87 568 59 25 w. 26 


STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

1. Sprzątaczka

2. Robotnik gospodarczy - 2 etaty

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA