dzisiaj jest: 26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
Urząd Gminy Raczki
tel. +48 (87) 56-85-925
ug@raczki.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
,,Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych''

Uczestnicy Projektu ,,Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych''

         W związku ze złożoną deklaracją dot. uczestnictwa w realizowanym przez Gminę Raczki Projekcie pn. ,,Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych'' Wójt Gminy Raczki informuje, że następnym etapem realizacji w/w Projektu jest podpisanie stosownych umów udziału oraz użyczenia nieruchomości na cele Projektu (wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie www.raczki.pl).

         Mając powyższe na uwadze koniecznym jest stawienie się w Urzędzie Gminy Raczki,  pok. 11 w dniach 22 kwietnia – 9 maja w godzinach pracy Urzędu  właściciela  a w przypadku gdy występuje współwłasność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na której ma zostać zainstalowany przedmiotowy zestaw wraz z następującymi dokumentami:

- dowody osobiste wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli nieruchomości;

- dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości na której ma być zainstalowany przedmiotowy zestaw (np. Akt Notarialny, wypis z Rejestru Gruntów lub wyciąg z Ksiąg Wieczystych).

         W przypadku nie stawienia się celem podpisania umowy w wyznaczonym terminie, sytuacja ta zostanie potraktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

         Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, pok. 10 (Mariusz Zalewski) lub nr tel. 875686426

Poniżej znajduje sie wzór umowy do zapoznania:

 Wzór umowy do zapoznania

Wzór pełnomocnictwa współwłaścicieli nieruchomości na potrzeby Projektu:

 Wzór pełnomocnictwa

W związku z realizacją Projektu dot. instalacji kolektorów słonecznych, oraz rezygnacji części osób, które złożyły stosowne deklaracje chęci wzięcia udziału w Projekcie, Urząd Gminy Raczki informuje, że istnieje możliwość udziału w Projekcie także osób, które tych deklaracji nie złożyły.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 5686426 lub osobiście w Urzędzie Gminy Raczki (M.Zalewski pok. Nr 10)

W dniu 29 lipca 2014r. pomiędzy Gminą Raczki a Województwem Podlaskim została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.02.00-20-052/12-00 o dofinansowanie Projektu "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"

Tym samym informujemy, że wpłat 1 raty wkładu własnego będzie można dokonywać po otrzymaniu pisma informującego z Urzędu Gminy Raczki na wskazany w nim rachunek. Będzie istniała możliwość rozłożenia płatności na raty po uprzedniej zmianie podpisanej umowy. W tym celu będzie trzeba (także po otrzymaniu pisma) stawić się w Urzędzie.
Informacja

Urząd Gminy Raczki w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na realizację projektu pn. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych” informuje:

 1. Projekt realizowany jest przez firmę EKOINSTAL Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice oraz podwykonawcę ECO-GREEN INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Bojki 18, 21-500 Biała Podlaska. Przed montażem instalacji solarnej niezbędna jest wizja lokalna w budynku mieszkalnym celem opracowania dokumentacji wykonawczej. Przedstawiciele Wykonawcy otrzymali stosowne upoważnienia i są zobowiązani do ich okazania na życzenie Uczestników projektu.

 2. Wkład własny mieszkańców w wysokości 23% kosztów całkowitych dostawy i montażu instalacji solarnej w budynku mieszkalnym wynosi odpowiednio:

 · zestaw typ 1 - gosp. domowe o liczbie mieszk. 1-3 osób (pow. absorbera min. 3,0m2  i podgrzewacz c.w.u. o poj. 300 litrów) – 2.950,00 zł;

· zestaw typ 2 - gosp. domowe o liczbie mieszk. 4-6 osób (pow. absorbera min. 4,5m2   i podgrzewacz c.w.u. o poj. 400 litrów) – 3.876,00 zł;

· zestaw typ 3 - gosp. domowe o liczbie mieszk. powyżej 7 osób (pow. absorbera min. 6,0m2  i podgrzewacz c.w.u. o poj. 500 litrów) – 4.666,00 zł .

Ustaloną kwotę należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Raczki w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak O /Raczki 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 z dopiskiem: „Opłata za kolektory słoneczne, zestaw…(podać przyjęty typ) - …. (nazwa miejscowości)w trzech ratach:

  I rata w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) - do 30.01.2015r.;

 II rata w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) - do 27.02.2015r.;

 III rata pozostała część kwoty w zależności od przyjętego zestawu - do 30.04.2015r .

 3. W związku z powyższym niezbędne jest podpisanie aneksu do zawartych Umów udziału  w projekcie (…) w dniach 14.01.2015r. - 30.01.2015r. w pokoju nr 10, w dniach i godzinach pracy Urzędu. Podpisanie aneksu jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie.

 Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z przyjętymi interpretacjami przepisów dotyczących podatku VAT, montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300m2 lub montaż poza budynkiem mieszkalnym (nawet samego panelu) powoduje zmianę stawki VAT z obniżonej 8% na 23% całego zestawu, co przekłada się automatycznie na wysokość wkładu własnego mieszkańców.

 W przypadku wszelkich wątpliwości co do rozwiązań technicznych montażu kolektorów słonecznych, jak również zobowiązań finansowych Uczestników projektu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy Raczki pod nr telefonów (87) 568 64 23 oraz (87) 568 64 13.


 Informacja w pliku .doc

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA