dzisiaj jest: 26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
 
Urząd Gminy Raczki
tel. +48 (87) 56-85-925
ug@raczki.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Suwalski Internet Równych Szans

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 Tytuł projektu
 
 Suwalski internet równych szans
 
 Numer projektu
 
 POIG.08.03.00-20-063/10-00
 Zakres projektu
 
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie do końca X 2012 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym - poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - w Mieście Suwałki oraz w Gminie Suwałki i Raczki -120 gospodarstw domowych zostanie objętych wsparciem.
Cele szczegółowe projektu to:
1.   zapewnienie dla 120 Beneficjentów Końcowych (BK) komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 512 kb/s w okresie realizacji i trwałości projektu
2.   nabycie przez 120 BK kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom stacjonarnym,
3. realizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym  projektem poprzez zorganizowanie „świetlic internetowych" wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz Gminie Suwałki i Raczki
4.   zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki
5.   wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki
6.    poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki.
Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji Działania 8.3 POIG, ponieważ przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób spełniających kryteria grupy docelowej przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi (komputery z oprogramowaniem, dostęp do Internetu) i przeszkolenie. W znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem  poprzez dofinansowanie kosztów działań koordynacyjnych w jednostkach podległych. Realizacja projektu upowszechni dostęp do szerokopasmowego Internetu wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zwiększy się świadomość osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.
  
Termin realizacji
projektu
  
 listopad 2010 - październik 2012
 Całkowita wartość projektu
  
 1 729 733,00 PLN
 Źródła
dofinansowania
 
 - płatność z budżetu środków europejskich: 1 249 732,09 PLN (85%)
 - dotacja celowa z publicznych środków krajowych:
   220 540,96 PLN (15%)
 
 Wartość
dofinansowania
 
 
 1 470 273,05 PLN

Otwarty konkurs ofert dotyczący – obsługi projektu realizowanego na obszarze Gminy Raczki w zakresie specjalisty IT w ramach Projektu „Suwalski Internet równych szans” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 Otwarty konkurs ofert
Dokumenty dotyczące Projektu:

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie ogłoszenia naboru uczestników projektu „Suwalski Internet równych szans” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Suwalski Internet równych szans”

Regulamin naboru

Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2011r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej związanej z realizacją projektu „Suwalski Internet równych szans”

ogl_SIRS_2011.doc

reg_SIRS_2011.doc

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA